Uczelnie założycielskie

Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya
Uniwersytet Ostrawski
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Uniwersytet Preszowski
Uniwersytet Stefana Wielkiego
Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka