O Collegium Caprathicum

Łączą nas Karpaty!

Collegium Carpaticum to edukacyjny projekt wymiany wykładowców między siecią uniwersytetów znajdujących się na terenie Karpat działający od 01.09.2018 r. Przychylność marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, a także zaangażowanie projektem prof. Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego sprawiły, że region karpacki uzyskał nowe pole do współpracy i rozwoju potencjału danego regionu, na którym PWSW w Przemyślu będzie miało swój znaczący wkład, oprócz uczelni z Polski w projekt zaangażowany jest również Podkarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Uniwersytet Preszowski na Słowacji, Uniwersytet Ostrawski w Czechach, Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie w Rumuni, a także Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya w Budapeszcie na Węgrzech i Uniwersytet Warszawski, który jest koordynatorem projektu. W perspektywie kolejnych lat planowane jest rozszerzenie współpracy na kolejne uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Masaryka (Czechy), Debreczyński Uniwersytet (Węgry) i Użhorodzki Uniwersytet Narodowy.

16.02.2019 w PWSW odbyła się konferencja poświęcona właśnie temu projektowi, było omówione kilka ważnych pytań, w tym o starcie pierwszej fazy projektu, jego dalszego rozwoju i wsparciu. Obecni prowadzili dyskusje o ulepszeniu systemu wymiany, planowali kolejne wyjazdy z wykładami do uczelni partnerskich i ustalali wytyczne na nowe półrocze. Dzięki takiej wymianie w każdym semestrze w PWSW będzie się gościć dwóch wykładowców z uczelni partnerskich, z kolei z PWSW zostanie wybranych dwóch lektorów, którzy w ten sam sposób ugoszczą uniwersytety partnerskie. Rozwinięty był także problem językowy, wywodzący się z międzynarodowości projektu, szlak dopasowania języka wykładu do konkretnej grupy odbiorców-studentów wydaje się najbardziej produktywny.

Z 25 po 28 lutego w Pałacu i Kollegium Wschodnim w PWSW będzie przeprowadzono 8 wykładów na temat Karpat i tematyką z nią związaną. Profesor Radu Florian Bruja z Rumunii przeprowadzi wykłady: Między współpracą a konfrontacją. Żydzi, Niemcy, Węgrzy, Polacy, Rumuni, Słowacy, i Ukraińcy na Ziemi Karpackiej; Niezgodni sojusznicy: Neorealizm, mały sojusz państwa, i zachowanie wrogów w czasie wojny (Rumunia, Słowacja, Węgry i III Rzesza); Polityka radykalna, teorie spiskowe i antysemityzm, w państwach postkomunistycznych (Węgry, Polska, Słowacja, Rumunia). Z kolei profesor Kristóf Szuromi z Węgier będzie prowadzić wykład w trzech częściach na temat “Mój drogi nieprzyjaciel”: Aspekty wizerunku osmańskiego w XVI-XVIII wieku w Europie Środkowej. Wykłady będą prowadzone w języku angielskim. Uczelnia również będzie miała zaszczyt przyjąć wykładowcę ze Słowacji 28 lutego z polskojęzycznym wykładem na temat:  ‘‘Tożsamość jednostki w globalnym supermarkecie kultury”.

Igor Romaniuk

***

10 maja 2018 r. w Kolegium Wschodnim PWSW odbył się wykład pt. „The Nature – Culture Relation in Romanian Folklore Concerning Vampire Creatures”. Wykład wygłosił goszczący na naszej uczelni w ramach projektu Collegium Carpathicum dr Tudor Balinisteanu ze Stefan cel Mare University w Suczawie.

Zebrani na sali słuchacze mieli okazję przenieść się w wykreowaną w literaturze i filmie przestrzeń między światami, gdzie utknęły wampiry „żyjące trupy”. Tematyka półżywych istot była obecna w wierzeniach ludowych od wieków i jest powszechnie znana dzięki licznym współczesnym nawiązaniom m.in. w literaturze, teatrze i filmie.

W dniach 17-18 grudnia 2018 r. miało miejsce inauguracyjne spotkanie rektorów oraz koordynatorów Collegium Carpathicum. Ta inicjatywa połączenia pod wspólnym szyldem uczelni funkcjonujących u podnóża Karpat sprawiła, że przemyska Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska dołączyła do elitarnego grona. W grupie, poza PWSW, są również wiodące uniwersytety z Węgier, Rumunii, Ukrainy, Czech i Słowacji. Siódemkę zamyka główny koordynator: Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej. Jak sami o sobie mówią: z Karpatami łączy nas rzeka i dotychczasowa współpraca z Uniwersytetem Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, który również uczestniczy w projekcie. Uczelnię reprezentował rektor dr Paweł Trefler a także uczelniana koordynatorka Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska.

Na dwudniowym spotkaniu omawiano szczegóły inicjatywy, planowano kolejne wyjazdy z wykładami do uczelni partnerskich i ustalano wytyczne na nowe półrocze. Dzięki takiej wymianie w każdym semestrze nasza uczelnia gościć będzie dwóch wykładowców z uczelni partnerskich.  Z naszej strony również zostanie wybranych dwóch lektorów, których w ten sam sposób ugości uniwersytet partnerski.

Oprócz części roboczej był również czas na wspólną kolację w Sejmie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaprosił na spotkanie wszystkich rektorów i koordynatorów Collegium Carpathicum. Było także wspólne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz udział w zamknięciu obchodów Jubileuszu 80-lecia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego Uniwersytetu Warszawskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan w Czarnohorze, z którą to inicjatywą związany jest zarówno Uniwersytet Warszawski, jak i Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka. W uroczystości nie zabrakło marszałka województwa podkarpackiego, Pana Władysława Ortyla a także przedstawiciela MSZ Pana Andrzeja Fąfary.

Kolejne spotkanie rektorów i koordynatorów w ramach tego projektu odbędzie się już w lutym przyszłego roku w Przemyślu. Współgospodarzem tego wydarzenia będzie PWSW w Przemyślu.

 

 ***